fredag 5 november 2010

Ha en skön Svenska dagen!

Identitet är en fråga som är ganska känslig, men ändå så självklar. Det första jag lärde mig när jag kom till Finland var just faktum att vi är ett två språkig land. Det är en del av den finländska identiteten. Jag har noga följt med språkdebatten hela hösten. Stundvis kände jag kalla kårar längst ryggraden. Inte bara på grund av att man ifrågasätter svenska språkets ställning i Finland, utan hur man gör det. Språket är en mycket stor del av vem vi är, ifrågasätter du språket betydelse, ifrågasätter du ens identitet också. Den rikedom som Finland har med svenska och finska som två nationella språk är ovärderlig och en rikedom vi måste värdesätta och behålla. Kom ihåg att den ena inte utesluter den andra!

Svenska dagen är imorgon och i hela Svenskfinland har vi olika evenemang som hyllar den tvåspråkiga Finland! Ta var på dessa tillfällen, kom och delta oavsätt vilken modersmål du har! Låt oss njuta av faktum att vi bor i ett land där grundlagen ger oss möjlighet att finnas, att verka och påverka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar