måndag 8 november 2010

Barns och ungas välmående...

...är investeringen i framtiden! Det går inte att spara här, för det kommer tillbaka som en bumerang! I Närpes har vi investerat i skolpsykologen, vi har beslutat att behålla skolkök och vi är framstående när det gäller integreringen av elever i våra skolor! Men för att det ska upprätthållas måste vi ha en plan! Som Lilla Jonssonliga! I planen ska det stå erfarenheter ( vad har vi lärt oss), mål  och hur komma fram till målet. Detta är allas utmaning. Inte bara förtroendevaldas eller tjänstemännens.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar