torsdag 24 februari 2011

Om äldreomsorg...

... på senare tid har man skrivit ganska mycket. Jag märker att också i valdebatter äldreomsorg kommer ofta som en fråga. Naturligtvis målet är att våra äldre ska bo hemma så länge det går och att vi ska skippa institutionell vård i så stor grad som möjligt. Men det borde vara våra äldres beslut. De som känner sig tryggare i någonslag boende borde få möjlighet att välja det. Idag är det inte heller så att folk lämnar sitt hem för att de tycker att det är roligt. Många faktorer spelar roll, inte minst anhöriga. Vård hemma är svårt att ordna utan anhörigas stöd. I en värld där vi uppfostrar våra barn att framförallt förverkliga sig själva blir det svårare att hitta en ballans. Summan på närståendevård ska vi inte ens tala om.
I olika arbetsgrupper sitter folk som bestämmer om platseringar av våra gamla och hur äldre omsorg ska se ut. Jag tycker att ingen borde göra några planer för min mor eller mormor om man inte har varit ute på fälltet och sett verkligheten.

söndag 13 februari 2011

Ett intressant inslag....

...av Sverige TV4 från en mässa i Holland där Sverige, Finland och andra Europeiska länder marknadsför sig för att få holländare att emigrera till dessa för att jobba eller starta eget. TV raporter lyfte upp de frågor som vi alla har frågat oss tidigare, varför söker vi inte dessa människor i våra länder? Hon påpekar att det finns många högutbildade invandrare men att samhället anser dem ha "fel" namn eller att deras brytning är en nackdel....
För att bevisa detta gick hon ut på gatan och pratade med en taxi chauför som visade sig är civilingenjör i maskinteknik ( eller ng liknande) och matte lärare. Den andra person visade sig vara en ung dam frånVitrysland, hon jobbade hemma som utvecklare för förnybart energi och bioenrergi. Tre år i Sverige och talar flytande svenska, just nu utan jobb.

Undrar hur mycket kompetens finns i våra länder och i vår Finland, som går till spillo?