söndag 23 januari 2011

Operation skolmat!

I lördagens Sydin kunde vi läsa att Närpes går in för natriumglutamatfri mat! En blandning av ämnen som natrium och glutaminsyra som kan finnas naturligt i en del livsmedel. Men mestadels den produceras kemiskt och det är den tillsats i livsmedel som har ett E framför en siffra mellan 620-625. Det ännu är inte bevisat vetenskapligt, men det påstås att natriumglutamat kan ge huvudvärk, täppt näsa och illamående.  Ämnet är omdebaterat och det är bra. Det bästa vi kan göra är att göra maten från grunden i den mån och möjlighet vi kan. Detta medför naturligtvis tryck på köksfunktioner också.

Närpes har nyligen beslutat att behålla skolkök och detta ser jag som ett steg i riktning att profilera vår kommun som sattsar på skolmat, tillsattsfrimat och närodlat! Operation skolmat är sköttebarn av Harriet Strandvik från Martha förbundet de kommer att ha en avslutningssemminarium i februari. Jag är glad att jag blev tillfrågad att hålla en framförande och presentera Närpes stad och våra förtroendevalda vid det här tillfälle. Kom ihåg, större är inte alltid bättre!

söndag 16 januari 2011

Sköna Qvinna

I lördags var jag gäst i Nykarleby på Sköna Qvinna dagen. På plats fanns över 100 kvinnor i olika åldrar. Föreläsning om den " Mogna kvinnan" hölls av Lars-Johan "Jukka" Sandvik, präst i Nykarleby. Det var mycket uppfriskande att höra hans positiva syn på bland annat kvinnopräster.
Undertecknad har föreläst om "Kvinnan mellan två kulturer".
Alla intäkter från evenemangen gick till Kvinnojouren som uppräthålls enbart av friviliga och volontärer. Vill igen påminna att Finland har ca 120 skyddshem idag. Rekomendation (EU och Cedaw konventionen) för ett land med 5 miljoner invånare är 500 skydshem.

söndag 9 januari 2011

Skolsvenska eller inte?

Vi vet att finskspråkiga finländare på viss håll är mot skolsvenska och flera tror att en frivillighet i frågan skulle kunna ändra på detta. Det vill säga att om vi gör skolsvenska till ett valbart ämne kommer inställningen till svenska språket och den svenskspråkiga finländare att ändras till det bättre. Tyvärr så enkelt kan vi inte lösa den här frågan.

Jag tror inte att svenska språket har någonting att göra med den inställningen som råder i dagens samhälle gentemot svenskspråkiga finländare. Individuallitet som präglar vårt samhälle präglar också vår syn på varandra. Stor betyder mäktig, stark och effektiv. Är du liten räknas du som obefintlig. Att svenskspråkiga räknas som "bättre folk" har mycket att göra med den negativa inställningen som finns. Varför är det så? Kan historen fortfarande spela så stor roll eller är det frågan om en inställningen som vi ärver utan att ens vara medvetna om det?

Sedan måste vi alla vara något självkritiska och fundera hur kan man själv bidra till ett bättre klimat i vårt land? Vad kan vi, som svenskspråkiga finländare, göra för att öka förståelse till svenska eller till den finska kulturen? Märk väl inte språket, utan kultur. Att behålla skolsvenska är en del av lösningen, vi kan inte slopa den del av Finland. Nu föreslår jag att vi koncetrerar oss till det vi har gemensamt: kärleken till samma fosterland, Finland. Vi önskar den här damen precis samma sak, oavsätt vilken folkgrupp vi tillhör, lycka och välgång!