torsdag 24 februari 2011

Om äldreomsorg...

... på senare tid har man skrivit ganska mycket. Jag märker att också i valdebatter äldreomsorg kommer ofta som en fråga. Naturligtvis målet är att våra äldre ska bo hemma så länge det går och att vi ska skippa institutionell vård i så stor grad som möjligt. Men det borde vara våra äldres beslut. De som känner sig tryggare i någonslag boende borde få möjlighet att välja det. Idag är det inte heller så att folk lämnar sitt hem för att de tycker att det är roligt. Många faktorer spelar roll, inte minst anhöriga. Vård hemma är svårt att ordna utan anhörigas stöd. I en värld där vi uppfostrar våra barn att framförallt förverkliga sig själva blir det svårare att hitta en ballans. Summan på närståendevård ska vi inte ens tala om.
I olika arbetsgrupper sitter folk som bestämmer om platseringar av våra gamla och hur äldre omsorg ska se ut. Jag tycker att ingen borde göra några planer för min mor eller mormor om man inte har varit ute på fälltet och sett verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar