söndag 9 januari 2011

Skolsvenska eller inte?

Vi vet att finskspråkiga finländare på viss håll är mot skolsvenska och flera tror att en frivillighet i frågan skulle kunna ändra på detta. Det vill säga att om vi gör skolsvenska till ett valbart ämne kommer inställningen till svenska språket och den svenskspråkiga finländare att ändras till det bättre. Tyvärr så enkelt kan vi inte lösa den här frågan.

Jag tror inte att svenska språket har någonting att göra med den inställningen som råder i dagens samhälle gentemot svenskspråkiga finländare. Individuallitet som präglar vårt samhälle präglar också vår syn på varandra. Stor betyder mäktig, stark och effektiv. Är du liten räknas du som obefintlig. Att svenskspråkiga räknas som "bättre folk" har mycket att göra med den negativa inställningen som finns. Varför är det så? Kan historen fortfarande spela så stor roll eller är det frågan om en inställningen som vi ärver utan att ens vara medvetna om det?

Sedan måste vi alla vara något självkritiska och fundera hur kan man själv bidra till ett bättre klimat i vårt land? Vad kan vi, som svenskspråkiga finländare, göra för att öka förståelse till svenska eller till den finska kulturen? Märk väl inte språket, utan kultur. Att behålla skolsvenska är en del av lösningen, vi kan inte slopa den del av Finland. Nu föreslår jag att vi koncetrerar oss till det vi har gemensamt: kärleken till samma fosterland, Finland. Vi önskar den här damen precis samma sak, oavsätt vilken folkgrupp vi tillhör, lycka och välgång!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar